Kshatot_Milg...
בתום מילוי טופס זה, נציג מטעם קשתות 360 ייצור אתך קשר לתיאום פגישה עם רכזת המלגות.

לפגישה, עליך להגיע עם כל המסמכים* הדרושים למלגה,
יינתן הסבר מפורט אודות גובה המלגה, קריטריונים לזכאות, מחויבות הסטודנט לשעות פעילות ומידע על מלגות נוספות.

ההרשמה למלגה מסתיימת בתאריך 01/08/17.
בקשות להרשמה אחרי המועדים הנ"ל לא תתקבלנה.
שים/י לב: אם לא קיבלת טלפון או מייל מקשתות בתוך שבוע מהתאריך בו נרשמת,
באחריותך ליצור קשר עם קשתות בטלפון: 08-9771869 או ל- 073-2409730 ולוודא
שפרטיך נקלטו במערכת.

לידיעתך: מלגת עיריית רמלה מחולקת לסטודנטים תושבי העיר על פי קריטריונים סוציו-אקונומים ובהתאם לתקציב הקיים בכל שנה. סטודנט הזכאי למלגה יתחייב לשעות פעילות עבור הקהילה בפרויקטים שונים בעיר.